Zgodovina

Blagovna znamka Impakta, kot jo poznamo danes stoji za skupino podjetij, ki so plod dolgoletnega ustvarjanja in delovanja na področju mednarodne trgovine in inženiringa.

Skupina upravlja z bogatim znanjem in izkušnjami, pridobljenimi v več kot 60-letni zgodovini, ki se je pričela leta 1954 z ustanovitvijo Impaktinega predhodnika, podjetja Tehno-Impex. V tem obdobju  je družba pokazala za tisti čas napredne tržne poglede in ustanovila samostojna podjetja doma in v tujini:  Eurotrans  Ribnica, ITPP  Ribnica in TEKO  Ljubljana, ter podjetij s skupnim vlaganjem, Yugoniger  (Nigerija), Sateko (Avstrija), Black & Decker  Grosuplje, in Optyl  Ormož, Techno impex Munchen itd.

Ključni datumi:

Leto 1954 ustanovitvitev Impaktinega predhodnika, podjetja Tehno-Impex.

Leto 1964 preoblikovanje Tehno-Impexa v poslovno združenje.

Leto 1977 preoblikovanje poslovnega združenja Tehno-Impex v delovno organizacijo.

Leto 1992 pridobitev soglasja Republiškega sklada za privatizacijo in ustanovitev novega podjetja  Tehno-Impex International, d. o. o.

Leto 1995 preoblikovanje v delniško družbo in registracija novega podjetja z imenom: Impakta, trgovina in inženiring, d. d..

Leto 2007  na osnovi zaokroženih samostojnih programov se družba Impakta, d.d. notranje razdeli na več samostojnih družb z omejeno odgovornostjo, v večinskem lastništvu  matične družbe.

Tako se v samostojnih podjetjih zaokrožijo področja metalurgije, medicine, energetike, maziv, trgovine z lesnimi izdelki  ter  področje upravljanja z naložbami in nepremičninami.

V letu 2013 je znotraj skupine prišlo do procesa zmaševanja števila družb z vidika specializacije in koncentarcije na zdrava poslovna jedra. Pri tem nismo pozabili  na našo  dolgoletno tradicijo iz medanarodne trgovine, stremljenju k čim bolj kavalitetnii storitvi in k čim večjemu zadovoljstvu uporabnikov naših storitev.

Tudi danes je naša konkurenčna prednost zagotavljanje celostnih rešitev in partnerski odnos s kupci in dobavitelji, visoka prilagodljivost spreminjajočim se potrebam trgov ter odprtost za nove poslovne priložnosti.